Za to właśnie lubię Kraków. - Fotografia komercyjna i artystyczna - Mirosław Żak