"Boxing Painting" Ushio Shinohary - Fotografia komercyjna i artystyczna - Mirosław Żak

"Boxing Painting" Ushio Shinohary

Osiemdziesięcioczteroletni Japończyk Ushio Shinohara z zacietrzewieniem uderza w białą, kilkunastometrową ścianę. Farba rozbryzguje się wkoło w momentach spotkania płótna z rękawicami zanurzonymi uprzednio w smolistej cieczy. Czarne krople z energią równą tej jaką wkłada w akt artysta, wirują w powietrzu rozchlapując się na folii, na której odprawiany jest ekspresyjny taniec w bokserskich rękawicach. Performance ogląda z bezpiecznej odległości kilkadziesiąt osób. Wśród nich żona artysty - Noriko.  Po 180 sekundach żywiołowej "walki" ze ścianą, bokser schodzi z „ringu” żegnany gromkimi oklaskami. 

Tak swoje drugie urodziny świętowała w zeszłą sobotę Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora: